Plenum den 12 januari 2000 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM DEN 12 JANUARI 2000 KL. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Englund, Sjöblom och Erland).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag den 12 januari anhåller ltl Anders Englund på grund av kommunalt uppdrag, ltl Erland på grund av läkarbesök och ltl Sjöblom på grund sjukdom. Beviljas.

   

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/1999‑2000 om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland. (RP nr 3/1999‑2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 17 januari. Godkänt.

   

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Lantrådets förslag angående fördelningen av lantrådets och ledamöternas ansvarsområden i landskapsstyrelsen.

   

  Ärendet upptas till behandling i lagtinget vid plenum den 17 januari.

   

   

  Lagtingets nästa plenum är den 17 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.05).