Plenum den 14 april 2010 kl. 15.55

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 14 april 2010 kl. 15.55

Plenum börjar. 1

Enda behandling. 1

1   Befrielse från uppdrag som minister i  landskapsregeringen

Ministern Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Enda behandling

1      Befrielse från uppdrag som minister i landskapsregeringen

Ministern Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse (D 1/2009-2010)

Enligt 5 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering befrias ledamot av landskapsregeringen från uppdraget på egen begäran eller på förslag av lantrådet.

Minister Jan-Erik Mattsson har den 12 april 2010 till lagtinget inlämnat en anhållan om befrielse från sitt uppdrag som minister.

Först tillåts diskussion och därefter fattar lagtinget beslut med anledning av minister Jan-Erik Mattssons begäran.

Diskussion. Ingen diskussion.

Minister Jan-Erik Mattssons begäran föreläggs för godkännande. Begäran bifalls och lagtinget har således beslutat att minister Jan-Erik Mattsson befrias från sitt uppdrag. 

Fyllnadsval till uppdraget ska enligt lagtingsordningens 64c § förrättas sedan lantrådet för lagtinget föreslagit en ny ledamot.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 19 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.59).

  

 

Originalfil