Plenum den 14 december 2005 kl 13.35

PLENUM den 14 december 2005 kl. 13.35.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

Näringsutskottets betänkande nr 7/2004-2005 om höjning av totalbeloppet av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet. (FR 17/2004-2005).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är den 19 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.36).

 

 

 

Originalfil