Plenum den 15 december 2003 kl 14.30

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 15 december 2003 kl. 14.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 6/2003-2004 angående godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater. (RP 1/2003-2004).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i framställningen ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall.  Lagförslaget är bifallet.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Talmanskonferensens framställning angående ltla Kalle Alms och Danne Sundmansanhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden. (TMK 3/2003-2004).

 

Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 17.12.

 

Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 17.12. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.46.)

 

 

 

Originalfil