Plenum den 15 januari 2010 kl. 1030

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 15 januari 2010 kl. 10.30

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009)

Bordläggning. 1

2   Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Bordläggning. 2

3   Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Bordläggning. 2

4   Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Bordläggning. 2

5   Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Bordläggning. 2

6   Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Margaret Lundberg, Olof Erland och Leo Sjöstrand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Bordläggning

1      Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

Stora utskottets betänkande (STU 2/2009-2010)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2008-2009)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Bordläggning

2      Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Bordläggning

3      Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Bordläggning

4      Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Bordläggning

5      Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Bordläggning

6      Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.1.2010. Godkänt.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 18.1.2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.10.33).

 

Originalfil