Plenum den 18 januari 2010 kl. 17.15

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 18 januari 2010 kl. 17.15

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Andra behandling. 1

2   Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Andra behandling. 2

3   Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Andra behandling. 2

4   Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Andra behandling. 2

5   Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 12/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 7/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2      Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 13/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 8/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

3      Bifall till förordning angående avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Lagutskottets betänkande (LU 14/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 9/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående förordningen föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Förordningen är bifallen. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

4      Växtskyddsmedel

Näringsutskottets betänkande (NU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig i sin helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel för godkännande i enlighet med näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

5      Invalidpensionärers återgång i arbete

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet behandlade lagförslaget.

Diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Förelägg förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls i morgon 19.1.2010 klockan 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.20).

Originalfil