Plenum den 2 november 2015 klockan 15.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 2 november 2015 kl. 15.30

Plenum börjar 1

Meddelande om tiden för val 1

Föredras. 1

1    Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden

För kännedom.. 2

2    Kosmetiska produkter

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016

3    Höjd landskapsandel för socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016

4    Förslag till budget för landskapet Åland 2016

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Upprop. 28 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anhåller om ledighet från dagens plenum med anledning av sjukdom. Beviljas.

Meddelande om tiden för val

Meddelas att

-         Kandidatlistor för val av de utskott som nämns i lagtingsordningens 21 § ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november 2015 klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.

 

Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2015-2019 förutom valet av representanter i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.

Föredras

1        Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmannen meddelar att lagtinget enligt 13 § i arbetsordningen i början av valperioden ska besluta om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har beslutat att för valperioden 2015-2019 föreslå fem ledamöter, förutom talmannen, samt fem ersättare. Kan förslaget omfattas av lagtinget? Förslaget är omfattat.

För kännedom

2        Kosmetiska produkter

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016

3        Höjd landskapsandel för socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016

De båda ärendena upptas till behandling vid plenum 09.11.2015.

4        Förslag till budget för landskapet Åland 2016

Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum som meddelas efter det att talmanskonferensen sammanträtt. Talmannen påminner om att eventuella budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast fredagen 13.11.2015 klockan 12.00.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 04.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil