Plenum den 20 december 2004 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den  20 december 2004 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Torbjörn Eliasson, ltl Peter Grönlund, ltl Anders Englund, ltl Veronica Thörnroos och ltl Katrin Sjögren).

  25 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum håller ltl Peter Grönlund på grund av annan orsak: tjänsteresa, ltl Anders Englund på grund av annan orsak: styrelsemöte med Svenska lantbruksproducenterna i Helsingfors samt ltl Torbjörn Eliasson och ltl Veronica Thörnroos på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 angående budget för landskapet Åland år 2005. (FR 1/2004-2005 jämte FM 1-60/2004-2005).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 21.12. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2004-2005 angående Ålands turismstrategi 2003-2004. (M 5/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 10.1. Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2004-2005 angående godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. (RP 1/2004-2005).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar.  Det i framställningen ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall.

   

  Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling avslutad.

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående handel med utsläppsrätter. (FR 3/2004-2005).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3.1.

   

  Lagtingets nästa plenum är i morgon den 21 december kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.04).