Plenum den 20 januari 2014 kl. 17.10

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 20 januari 2014 kl. 17.10

Plenum börjar 1

Andra behandling efter bordläggning. 1

1    Ändringar i skattelagstiftningen 2014

Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning (Bordlagd 20.01.2014)

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)

Plenum slutar 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling efter bordläggning

1        Ändringar i skattelagstiftningen 2014

Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning (Bordlagd 20.01.2014)

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2013-2014)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2013-2014)

Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att lagstiftning uppmanar landskapsregeringen att i samband med kommande lagförslag på skatteområdet göra en analys av de faktiska effekterna av skattelagstiftningen.”

Detta kallas ltl Mats Perämaas förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Mats Perämaas kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 10.03.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil