Plenum den 21 december 2001 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 21 december 2001 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Englund och ltl Wickström-Johansson).

  28 lagtingsledamöter närvarande.  

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1a/2001-2002 angående budget för landskapet Åland år 2002. (FR nr 3/2001-2002 jämte finansmotionerna nr 1-56/2001-2002).

   

  Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.05.

  (Plenum är avslutat).