Plenum den 21 september 2005 kl. 19:20

Protokoll

 • PLENUM den 21 september 2005 kl. 19.20.

  FÖRSTA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som under senaste plenum. .

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 1:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2004-2005 angående ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet. (FR 15/2004-2005).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum är fredagen den 23 september kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.19.25).