Plenum den 22 januari 2002 kl. 16:30

Protokoll

 • PLENUM den  22 januari 2002 kl.  16.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Andersson, ltl Dennis Jansson, ltl Wickström-Johansson, vtm Christer Jansson, ltl Britt Lundberg, ltl Svensson, ltl A-M Pehrsson och ltl G-M Lindholm).

  22 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av vtm Bert Häggbloms m.fl. spörsmål angående beviljande av åländsk hembygdsrätt för återflyttare. (S nr 5/2001-2002).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 23 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling efter bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2001-2002 angående Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. (RP nr 11/2000-2001 och M nr 3/2000-2001).

   

  Ärendet bordlades den 22.1.2002. Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i framställningen ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med det första klämförslaget i lagutskottets betänkande. Den andra klämmen föreläggs för godkännande i enda behandling i samband med ärendets tredje behandling.

   

  Föreläggs lagförslaget för bifall. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 10/2001-2002 angående omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske. (FR nr 8/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkande ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 4:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 11/2001-2002 angående utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare. (FR nr 5/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

   

   

  Ltl Wiklöf:

  Fru talman!

  Eftersom socialdemokraterna inte är företrädda i ifrågavarande utskott som har handlagt denna framställning och eftersom relativt stora och drastiska förändringar har skett under ärendets behandling och vi nu inte ens får en dag på oss att titta på ärendet och försöka forma det vi skulle önska föra fram, föreslår jag att denna i och för sig angelägna fråga skulle kunna ventileras onsdagen den 6 mars, till vilket datum detta ärende alltså skulle bordläggas. Jag föreslår bordläggning till den 6 mars.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag stöder bordläggningen och bordläggningstiden.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Wiklöf, understödd av ltl Sjöblom, föreslagit att ärendet skall bordläggas till plenum den 6 mars. Bordläggning kommer därför att ske. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?

   

  Ltl J-E Mattsson: Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 23 januari.

   

  Ltl Sjölund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl J-E Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Wiklöf, understödd av ltl Sjöblom, har föreslagit bordläggning till plenum den 6 mars. Ltl J-E Mattsson, understödd av ltl Sjölund, har föreslagit att ärendet bordläggs till plenum den 23 januari. Omröstning kommer därför att verkställas om bordläggningstiden. Den som röstar för ltl Wiklöfs förslag röstar ja och den som röstar för ltl J-E Mattssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej.

   

  Lagtinget har sålunda beslutat bordlägga ärendet till plenum den 23 januari.

  (Från salen, ltl Wiklöf: ”makt är rätt”)

  Ärendet bordläggs till den 23 januari.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 5:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 12/2001-2002 angående upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa  skogsförbättringslån. (FR nr 9/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i morgon onsdag den 23 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 16.40).