Plenum den 22 september 2006 kl 15:25

PLENUM den 22 september 2006 kl. 15.25.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Raija-Liisa Eklöw, ltl Peter Grönlund, ltl Dennis Jansson, vtm Johan Ehn, ltl Brage Eklund, ltl Anders Eriksson, ltl Fredrik Lindqvist, ltl Christian Beijar, vtm Viveka Eriksson, ltl Jan-Erik Mattsson, ltl Veronica Thörnroos, ltl Mats Perämaa, ltl Katrin Sjögren, ltl Fredrik Karlström, ltl Gun-Mari Lindholm och ltl Ronald Boman).

14 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2005-2006 om förbud mot saluförande av snus och förbud mot tobaksrökning i restauranger. (FR 22/2005-2006).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 25 september kl.13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.27).

 

 

Originalfil