Plenum den 27 april 2005 kl 14.45

PLENUM den 27 april 2005 kl. 14.45.

ANDRA VICE TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

Kulturutskottets betänkande nr 10/2004-2005 angående ändrad landskapslag om Högskolan på Åland. (FR 13/2004-2005).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

 

Lagtingets nästa plenum är torsdagen den 28 april kl. 9.30. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 14.47).

 

 

 

 

Originalfil