Plenum den 28 maj 2004 kl 15.35

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 28 maj 2004 kl. 15.35.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen, ltl Christian Beijar, ltl Peter Grönlund, ltl Dennis Jansson, ltl Anders Englund, ltl Anders Eriksson, ltl Camilla Gunell, vtm Barbro Sundback, ltl Raija-Liisa Eklöw, ltl Mats Perämaa, ltl Katrin Sjögren, ltl Göte Winé och ltl Ronald Boman).

17 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 24/2003-2004 angående bifall till utkast om förordning om ikraftträdande av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. (RP 22/2003-2004).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Detaljbehandlingen vidtar.  Den i framställningen ingående förordningen föreläggs för lagtingets bifall. Förordningen är bifallen.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

 

Föredras för andra behandling ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 25/2003-2004 angående bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö. (RP 23/2003-2004).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Detaljbehandlingen vidtar.  Den i framställningen ingående förordningen föreläggs för lagtingets bifall. Förordningen är bifallen.

 

Ärendets andra behandling är avslutad.

 

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 31 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.39).

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalfil