Plenum den 3 november 2008 kl. 15.15

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum den 3 november 2008 kl. 15.15

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Talmannen konstaterade att samma lagtingsledamöter vara närvarande som vid plenum kl. 12.00.

Meddelanden

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2008-2009. (V 2/2008-2009).

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdagen den 6 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum på onsdag den 7 november 2008.

Meddelande om tiden för fyllnadsval av ordinarie medlem i finansutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden, av ersättare i kulturutskottet och stora utskottet samt en ersättare för justeringsman.

Meddelas att fyllnadsval ska förrättas till de uppdrag i lagtinget som innehafts av ersättaren Göte Winé. Fyllnadsvalen avser en ordinarie medlem i finansutskottet respektive självstyrelsepolitiska nämnden samt en ersättare i  kulturutskottet och i stora utskottet samt slutligen en ersättare för justeringsman.

Fyllnadsvalen kommer att förrättas vid lagtingets plenum på onsdag den 5 november. Kandidatlistor för fyllnadsvalen skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 4 november kl. 15.00. Antecknas.

 

Meddelas vidare att landskapsregeringens svar på lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga angående läkartjänster på norra Åland EF 12/2007-2008 ges vid plenum onsdagen den 5 november 2008. Antecknas.

 

Föredras för bordläggning

Finansutskottets betänkande nr 6/2007-2008 om landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007. (RB 1 och M 6/2007-2008).

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 5 november. Godkänt.

Föredras för bordläggning

Finansutskottets betänkande nr 7/2007-2008 om revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2007. (RB 2/2007-2008).

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 5 november 2008. Godkänt.

Föredras för bordläggning

Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2007-2008  om införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården. (FR 20/2007-2008).

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 5 november 2008. Godkänt.

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

Landskapsregeringens framställning om stöd till näringslivet. (FR 2/2008-2009).

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling i plenum onsdagen den 5 november. Godkänt.

Landskapsregeringens framställning om ny lagstiftning om hemvårdsstöd. (FR 3/2008-2009).

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling i plenum onsdagen den 5 november. Godkänt.

 

Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 5 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.22.)

Originalfil