Plenum den 30 april 2004 kl 13.30

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 30 april 2004 kl. 13.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Ltl Christian Beijars förslag till hemställan i anslutning till lagutskottets betänkande nr 22/2003-2004 angående trafikbrottslag för landskapet Åland. (FR 9/2003-2004).

 

Vid ärendets tredje behandling har ltl Christian Beijar, understödd av ltl Camilla Gunell, föreslagit att lagtinget måtte godkänna en hemställningskläm av följande lydelse:

 

”Lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att till lagtinget snarast möjilgt, dock under innevarande mandatperiod, överlämna en framställning om sänkning av promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri.”

 

Detta kallas ltl Christian Beijars förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för lagutskottets förslag röstar ja; den som röstar för att ltl Christian Beijars hemställningskläm skall godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

 

Lagtinget har omfattat lagutskottets betänkande.

 

Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i sin  helhet slutbehandlat.

 

Lagtingets nästa plenum hålls den 24 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.34).

 

 

 

Originalfil