Plenum den 4 juni 2012 klockan 15.50

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 juni 2012 kl. 15.50

Plenum börjar. 1

Första behandling. 1

1    Taxan för avloppsvattenavgift

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)

För kännedom... 2

2    Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Första behandling

1        Taxan för avloppsvattenavgift

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.

Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Det här betänkandet fick vi på vårt bord i fredags och vi behandlade det i utskottet samma eftermiddag då vi ansåg att där inte fanns så väldigt mycket politik utan snarare väldigt mycket sunt förnuft.

Det här inleddes 2005 då man första gången frågade kommunerna om vad de ansåg om att behöva komma till miljöbyrån för att för att fastställa kommunala taxor. Sedan dess har detta i praktiken på vissa sätt redan infriats. Nu gör man en lag av det.

Vi hörde också minister Carina Aaltonen i fredags lova att man ska se över om det finns liknande förenklingar att göra även på andra områden. Från utskottets sida är vi nöjda med det. Man kanske kan titta på ÅMHM och eventuellt andra.

Mot bakgrund av detta har vi från utskottets sida inget att invända mot det. Vi står enhälligt bakom förslaget och att lagtinget antar förslaget oförändrat. Tack.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

2        Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården

Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012)

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 06.06.2012 klockan 12.00. Plenum är avslutat.

Originalfil