Plenum den 4 november 2013 kl. 15.15

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 4 november 2013 kl. 15.15

Plenum börjar. 1

Meddelande. 1

Bordläggning. 1

1    Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Bordläggning. 1

2    Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

För kännedom... 2

3    Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon

Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)

4    Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

5    Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet

Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)

6    Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)

7    Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)

8    Budget för landskapet Åland 2014

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Meddelande

Meddelas att kandidatlistorna för valet av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet ska lämnas till lagtingets kansli senast i morgon 05.11.2013 klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum 06.11.2013 klockan 13.00. Valet avser lagtingsåret 2013-2014.

Bordläggning

1        Landskapsrevisorernas och landskapsregeringens berättelser för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2012-2013)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2012-2013)

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2012-2013)

Bordläggning

2        Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2012-2013)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2012-2013)

Talmannen föreslår att båda ärenden bordläggs till plenum 06.11.2013. Godkänt.

För kännedom

3        Godkännande av avtalet om enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon

Landskapsregeringens yttrande (RP 14/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 14/2012-2013)

4        Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Landskapsregeringens yttrande (RP 15/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 15/2012-2013)

5        Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet

Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 17/2012-2013)

Alla tre ärenden upptas för remiss vid plenum 11.11.2013.

6        Godkännande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 1/2013-2014)

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.

Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 11.11.2013.

7        Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2013-2014)

Även i fråga om detta avtal har talmannen beslutat att ett yttrande från landskapsregeringen inte är nödvändigt varför ärendet kommer att tas upp till remiss vid plenum 11.11.2013.

8        Budget för landskapet Åland 2014

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2013-2014)

Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum i enlighet med vad talmanskonferensen beslutar på onsdag 06.11.2013. Datum meddelas i samband med plenum på onsdagen.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 06.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil