Plenum den 7 juni 2011 kl. 1625

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 7 juni 2011 kl. 16.25

Plenum börjar. 1

Föredras fortsatt andra behandling. 1

1   Ny lagtingsordning

Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011)

Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 16 ledamöter är närvarande.

Föredras fortsatt andra behandling

1            Ny lagtingsordning

Stora utskottets betänkande (STU 2/2010-2011)

Lagutskottets betänkande (LU 23/2010-2011)

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 2/2010-2011)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 3/2010-2011)

Ärendets andra behandling avbröts för att stora utskottet enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen ska avge betänkande. Ärendets andra behandling fortsätter nu.

Stora utskottet föreslår att lagtinget antar det i lagmotionen ingående lagförslaget så att lagförslagets 49 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått vid lagförslagets andra behandling i lagtinget.

Lagförslagets 49 § 1 mom. föreläggs därmed i enlighet med den lydelse det fått vid lagförslagets andra behandling. Godkänd.

Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.

Lagens rubrik. Godkänd.

Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 08.06.2011 kl.12.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.28).

Originalfil