Plenum den 21 december 2006 kl. 14.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 21 december 2006 kl. 14.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Finansutskottets betänkande nr 3a/2006-2007 om budget för landskapet Åland 2007. (FR 3/2006-2007 jämte finansmotionerna nr 1-71/2006-2007).

 

Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum i dag. Godkänt.

 

 

Lagtingets nästa plenum är i dag kl.14.05. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.03).

 

 

 

Originalfil