Stenografiskt protokoll från plenum den 15 december 2004 kl. 1315.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 15 december 2004 kl. 13.15.

TALMANNEN:

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för första behandling ärende nr 1:

 

 

Lagutskottets betänkande nr 3/2004-2005 angående godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande från förorening av fartyg. (RP 1/2004-2005).

 

Först tillåts allmän diskussion; efter avslutad diskussion kan förslag väckas om att ärendet skall remitterastill stora utskottet. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Inget remissförslag.

 

Ärendets första behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 20 december kl. 13.00.  Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.17).

 

 

 

 

 

 

Originalfil