Stenografiskt protokoll från plenum den 18 januari 2008 kl. 1555.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den  18 januari 2008 kl. 15.55.

TALMANNEN: Plenum börjar.

Talmannen konstaterar samma närvarolista som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Ltl Mika Nordbergs förslag till hemställningskläm med anledning av lagutskottets betänkande nr 3/2007-2008 angående ny yrkeskompetenslagstiftning. (FR 6/2007-2008).

 

Ltm Mika Nordberg, understödd av ltl Anders Eriksson, har vid ärendets tredje behandling föreslagit att lagtinget skulle anta en hemställningskläm av följande lydelse:

 

”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utformar och genomför den i 9 § 2 mom. Avsedda fortbildningen på ett för åkeribranschen så enkelt och rationellt sätt som möjligt.”

 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för lagutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Mika Nordbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

 

Ltl Danne Sundman: Herr talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

 

Ltl Mika Nordberg: Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

 

TALMANNEN: Förslag om öppen omröstning har begärts och vunnit understöd och kommer därför att genomföras. Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Gun Carlson att biträda vid omröstningen.

 

Upprop.

 

Talmannen: ja, Eklöw: ja, Dahl: ja, Sjölund: ja, Carlson: ja, Englund: ja, Aaltonen: nej, Winé:nej, Sundback: nej, Anders Eriksson: nej, , Ehn: nej, , Roger Jansson: nej,  Strand: nej, Lindström: ja, Eliasson borta,  Erland: ja, vtm Gunnar Jansson: ja, Åke Mattsson: ja, Sirpa Eriksson: ja, Lundberg: ja, Sjöstrand: ja, Sundblom: ja, Salmén: ja,  Slotte: ja, Thörnroos: ja, Karlström: borta, vtm Lindholm: nej, Nordberg: nej,  Sundman: nej, Harry Jansson: nej. 

 

Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 11 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Lagtingets höstsession är till ända. Vårsessionen inleds måndagen den 3 mars, om inte presidiet därförinnan finner skäl att sammankalla lagtinget.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 3 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.16.00).

 

Originalfil