Stenografiskt protokoll från plenum den 21 september 2007 kl. 1420.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 21 september 2007 kl. 14.20.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Torbjörn Eliasson, ltl Carina Aaltonen, ltl Brage Eklund, ltl Jan-Erik Mattsson och ltl Anders Eriksson).

25 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Stora utskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående  ny plan- och bygglag för landskapet Åland. (FR 23/2006-2007).

 

Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

 

Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 14.25. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.23).

 

 

 

 

Originalfil