Stenografiskt protokoll från plenum den 21 september 2007 kl. 1425.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 21 september 2007 kl. 14.25.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för fortsatt andra behandling ärende nr 1:

 

Stora utskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående ny plan- och bygglag för landskapet Åland. (FR 23/2006-2007).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion

 

Ltl Roger Eriksson:

Fru talman!

Stora utskottet har i brådskande ordning handlagt betänkandet om ny plan- och bygglag för landskapet Åland. Vi har enbart diskuterat 31 § och har efter våra förhandlingar kommit till slutsatsen att vi omfattar lagtingets enhälliga beslut om 30 dagar i stället för 60 dagar.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Konstateras att stora utskottet beslutat omfatta lagtingets beslut vad gäller lagens 31 §. Detta antecknas därför som lagtingets beslut i slutlig andra behandling. 

 

Lagförslagets andra behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 24 september kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.27).

 

 

 

 

 

Originalfil