Republikens presidents framställningar, RP 1994-95