Senare ändringar


Landstingshandlingar

Landskapsnämndens framställningar

Motioner

Protokollutdrag

Utskottsbetänkanden

Riksdagshandlingar

Motioner

Propositioner, förslag

Riksdagens skrivelser och svar

Utskottsbetänkanden