För kännedom

Val av lantråd D 3/2019-2020

  • Enligt lagtingsordningens 24 § ska talmannen, utifrån resultatet av överläggningar mellan lagtingsgrupperna, meddela vem som är lantrådskandidat och enligt arbetsordningens 105 § ska talmannens meddelande till lagtinget om vem som föreslås bli lantråd föredras för lagtinget.

    Med stöd av nämnda bestämmelser föreslår jag att lagtinget väljer lagtingsledamoten Veronica Thörnroos till lantråd.

    Enligt 105 § i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Jag föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 10 december 2019 då val av lantråd förrättas. Godkänt. Ärendet bordläggs till den 10 december 2019.