För kännedom

  • En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
    emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela
    det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.