Plenum den 9 mars 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:04Plenum börjadeFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:12 Plenum/frågestund avslutades