Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Roger Höglund Anförande | 14:05

  Tack, herr talman! Också här är det en mer teknisk fråga.

  Lag- och kulturutskottet har behandlat landskapsregerings lagförslag LF/26 2019-2020 gällande pensionsbestämmelser för grundskolelärare.

  Lagförslaget har aktualiserats på grund av att det i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola, som ska träda i kraft den 1 januari 2021, saknas bestämmelser om pension för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan. I den grundskolelag som gäller till och med den 31 december 2020 finns sådana bestämmelser.

  Lagförslaget innebär att pensionsbestämmelserna för grundskolans rektorer, lärare och timlärare flyttas från speciallagen till de allmänna pensionslagarna, men själva pensionsbestämmelserna blir de samma som tidigare. Eftersom lagförslaget inte innebär några rejäla förändringar har lag- och kulturutskottet inte kallat in höranden.

  Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.