Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

    Framställningen föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat vicetalman Ingrid Zetterman från uppdraget som lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2019-2020 från och med att val av en ny första vicetalman förrättats. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Med anledning av beslutet kommer ett val av en första vicetalman att förrättas vid nästa plenum. Antecknas.