Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Framställningen föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat talman Bert Häggblom från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden från och med att val av en ny ersättare förrättats. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

    Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en ersättare i finans- och näringsutskottet att förrättas vid plenum den 7 december 2020. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast den 4 december kl. 12.00.