Katrin Sjögren

Katrin Sjögren

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2020-11-02 –
 • Första vicetalman i Presidiet
  2020-11-02 –
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2020-09-14 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2020-09-14 –
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2019-12-18 –
 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2020-09-14 – 2020-11-02
 • Första vicetalman i Presidiet
  2020-09-14 – 2020-11-02
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 – 2020-09-14
 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2019-11-01 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Vice ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Vice ordförande i Justeringsutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i Justeringsutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Kulturutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Skärgårdstrafiken har varit i fokus igen den senaste veckan men inte på ett positivt sätt, tyvärr. Landskapet riskerar nu böter i mångmiljonklassen för ingenting. Som alla vet fortsatte förra landskapsregeringen tidigare planer i kortrutten, bro...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen (F 1/2020-2021) Föredras Fråga 2020-11-30 13:02:54
 • Talman! Liberalerna och jag saknar en rubrik i budgeten för 2021 nämligen ”Reformer och omstart”. Vi har debatterat i flera dagar nu om och när och hur och att det ska komma reformer, men det har inte varit så mycket substans och konkretisering. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 14:16:45
 • Talman! Några ord om jämställdhet och personalpolitik. Två viktiga områden som utgör en del av stabsfunktionerna i förvaltningen. Som påpekats här av minister Hambrudd, som är ytterst ansvarig över jämställdheten, så handlar jämställdhet om demokrati,...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-11 13:57:02
 • Talman! Trots att denna vecka är något av en politisk supervecka, med landskapets budgetbehandling och flera kommuners budgetbehandlingar och dessutom KST-stämma med alla förberedelser det innebär, så är det säkert många här i salen som följt det...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2020-11-10 10:54:14
 • Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt agerar landskapsregeringen för att säkra Paf:s verksamhetsförutsättningar?

  Paf:s framtid (SF 8/2019-2020) Föredras Fråga 2020-11-04 13:59:22
 • Talman! Ålands delegationens i Nordiska rådets berättelse över väsentliga frågor är som alltid en bredd av olika frågor som direkt och indirekt berör Åland och ålänningarna. ...

  Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2019 (NRB 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2020-11-04 13:29:38
 • Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 1/2020-2021) Föredras Anförande 2020-11-02 12:25:18
 • Talman! Under förra mandatperioden gjordes det också förändringar i polislagen och det var svårt att hinna med och hänga med. Det var liksom omfattande ändringar som gjordes och landskapsregeringen och lagtinget blev alltid på efterkälken, vilket har...

  Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland (LF 33/2019-2020) Andra behandling Anförande 2020-09-30 13:14:42
 • Talman! Inledningsvis så tycker jag att det har varit bra diskussioner i dag överlag. Man bryter åsikter mot varandra och ledamot Josefsson fick massor med repliker, men det var en bra diskussion. Jag upplever ändå att saker och ting förs framåt. ...

  Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 (BF 6/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-09-16 15:48:20
 • Talman! Bästa lagting. Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 18/2019-2020) Föredras Anförande 2020-09-14 13:11:44