Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Eftersom det är fråga om en budgetlag föreslår talmannen en gemensam diskussion med tilläggsbudgeten. Kan förslaget omfattas? Omfattat.