För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 november 2023, då budgeten presenteras.

    Talmanskonferensen kommer att sammanträda sitt första möte torsdagen den 9 november kl. 10.00 då tidtabellen och reglerna för den fortsatta budgetdebatten slås fast.

    Meddelas att motionstiden utgår fredagen den 10 november 2023 kl. 12.00