Förslag till Ålands budget för år 2024

Budgetförslag BF 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

För att behandlas i den ordning lagtingsordningen föreskriver översänds härmed landskapsregeringens budgetförslag nr 1/2023-2024 med förslag till Ålands budget för år 2024.

Åtgärder