Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

  Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs samtliga klämmar för samtidigt godkännande och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föreläggs framställningens samtliga klämmar för godkännande. Klämmarna är godkända. Föreläggs motiveringen för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av lagtingets beslut kommer fyllnadsval att förrättas vid plenum den 18 december 2023.

  Meddelas samtidigt att fyllnadsval för de ledamöter som gått till landskapsregeringen också förrättas vid plenum den 18 december 2024.

  Kandidatlistorna för samtliga fyllnadsval utom valen av vice talmän ska vara inlämnade till kansliet senast fredagen den 15 december 2023 kl. 15.00. Antecknas.