Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2023-2024 (slutbehandlat)  


Åtgärder