Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning.

    Listan tar som ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden upp lagtingsledamöterna Harry Jansson och Jessy Eckerman och som ersättare lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Nina Fellman.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. De på listan upptagna ledamöterna förklaras därför valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.