Veronica Thörnroos

Veronica Thörnroos

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Första vicetalman i Presidiet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Talmanskonferensen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-26 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  2009-09-02 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i Kulturutskottet
  2003-12-08 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Bästa lagting. Jag vill inledningsvis börja med att tacka finans- och näringsutskottet och kanske speciellt oppositionen som har visat en stor lyhördhet inför den här akuta brådskan när det gäller lagstiftningen kring högskolan och...

  Ändring av högskolelagen (LF 24/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-05-03 14:20:30
 • Talman! Jag vill inleda mitt anförande med att tacka ledamot John Holmberg för det som han sade om landskapsregeringens ledning av Åland under pandemin. Han sade att det var med guldkant, kanske till och med guldstjärna. Tack för det! Det tog ungefär 2...

  Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik (M 4/2022-2023) Enda behandling Anförande 2023-04-26 18:29:19
 • Tack, talman! Bästa ledamöter. Vilka spännande dagar vi har framför oss nu när vi ska diskutera Ålands budget för 2023. Det är en budget som kommer att påverka alla ålänningar mer eller mindre. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2022-11-14 13:18:09
 • Talman! Bästa lagtingsledamöter. Då ministern Alfons Röblom, nuvarande parlamentariker Alfons Röblom beviljades ledighet från sitt förtroendeuppdrag som minister i Ålands landskapsregering ledd av mig Veronika Thörnroos så föranledde det att de...

  Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland (M 1/2022-2023) Enda behandling Anförande 2022-11-09 13:04:37
 • Talman! Bästa ledamöter. Landskapsregeringen gav ett svar på det spörsmål som delar av oppositionen hade undertecknat. Vi gav vårt svar den 7 juli. I det svaret så fanns det också nedtecknat att jag i egenskap av lantråd hade möjlighet att ge en...

  Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder (S 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2022-09-14 13:46:26
 • Talman! Jag vill inledningsvis beklaga att jag inte haft möjlighet att sitta här och lyssna hela dagen. Jag har haft två samtal till Helsingfors, varav det ena dessutom var ganska försenat jämfört med vad man hade kommit överens om, som var av sådan...

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 (BF 5/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-09-12 17:56:28
 • Talman! Bästa ledamöter. Tack för initiativet vill jag säga till Socialdemokraterna. Trots läget som vi befinner oss befinner oss i, jag tänker på det säkerhetspolitiska läget, så tycker jag ändå att det är viktigt att vi här i Ålands parlament också...

  Utred civil beredskapsplikt (MOT 11/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-11 15:39:13
 • Talman! Bästa lagting. Jag vill på det övergripande planet ge er lite information om varför det nu kommer en ändring av tjänstemannalagen samtidigt som det pågår en total revision av tjänstemannalagen. ...

  Ändring av tjänstemannalagen (LF 13/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-03-28 13:33:45
 • Talman! Bästa ledamöter. Jag brukar försöka undvika att använda mig av förtur, jag tycker det är viktigt att lyssna in det som lagtinget säger och det är alltid svårt när man själv inte kan ta en replik. Man måste ta ett huvudanförande, det kanske är...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 19:52:21
 • Tack för det, herr talman. Bästa lagting, bästa ålänningar och även andra utrikespersoner som finns i vårt vackra landskap. I går kväll kunde vi läsa och höra på nyheterna att två barn hade hittats liggande på en gräsmatta vid ...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-15 13:20:39