Veronica Thörnroos

Veronica Thörnroos

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2024-03-20 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2024-03-13 –
 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2024-03-13 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2024-03-11 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2024-03-11 –
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2023-12-13 – 2024-03-11
 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2023-12-13 – 2024-03-11
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-12-13 – 2024-03-11
 • Talman i Presidiet
  2023-12-13 – 2024-03-11
 • Talman i Ålands lagting
  2023-12-11 – 2024-03-11
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 – 2023-12-11
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Första vicetalman i Presidiet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Talmanskonferensen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-26 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  2009-09-02 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i Kulturutskottet
  2003-12-08 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden