Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamöter i finans- och näringsutskottet upp lagtingsledamöterna Roger Höglund Jörgen Gustafsson och Wille Valve samt som ersättare i utskottet lagtingsledamoten Christian Wikström.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs inte heller här någon ingen särskild valförrättning utan de på listan upptagna ledamöterna förklaras valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.