Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning.

    Listan tar som ordinarie ledamöter i social- och miljöutskottet upp lagtingsledamöterna Christian Wikström Pernilla Söderlund Annette Holmberg-Jansson och Liz Mattsson samt som ersättare lagtingsledamöterna Stellan Egeland Anders Holmberg och Jessy Eckerman.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs inte heller här någon ingen särskild valförrättning utan de på listan upptagna ledamöterna förklaras valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.