Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ersättare i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten Roger Höglund.

    Inte heller här tillåts annan diskussion är om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs inte någon ingen särskild valförrättning utan ledamoten Höglund förklaras vald för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.