Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning.

    Listan tar som ordinarie medlem i Nordiska rådet upp lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson och som ersättare lagtingsledamoten Liz Mattsson.

    Enbart diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt tillåts. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs inte heller här någon ingen särskild valförrättning utan de på listan upptagna ledamöterna förklaras valda för återstoden av mandatperioden. Antecknas.