En aktivitets- och servicecentral för kulturorganisationer

Åtgärdsmotion HM 6/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kulturorganisation, kultur, servicecentral, aktivitet
Sidhänvisning: 57, 66, 49, 60, 77;


Åtgärder