Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista

Skriftlig fråga EF 9/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kulturarv, världsarvslista, världsarv, unesco
Sidhänvisning: 110, 117,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser