Skriftlig fråga

Förkortas SF

Varje lagtingsledamot har rätt att ställa en kort skriftlig fråga till landskapsregeringen eller en medlem i landskapsregeringen.

Frågan lämnas till lagtingets kansli som så snart som möjligt sänder den till landskapsregeringen. Lantrådet eller den medlem som berörs ska inom tio dagar avge ett kort skriftligt svar eller meddela lagtinget att frågan inte besvaras. Alternativt kan frågan besvaras muntligen vid ett plenum. Om landskapsregeringen meddelar lagtinget att frågan inte kan besvaras ska orsaken till det anges. Diskussion är inte tillåten med anledning av ett sådant meddelande.

Lagtinget fattar inte beslut med anledning av skriftliga frågor.

Skriftliga frågor har de senaste valperioderna förekommit ca. 10 gånger per år.
Skriftlig fråga