Remissdebatt

  • Ärendet avförs från dagens lista och tas upp till diskussion inkommande fredag 2.10 på begäran av huvudmotionären.