För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

  2        Offentlig upphandling

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

  3        Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

  4        Cirkulär ekonomi

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.

  5        Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 december.

  6        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 11 december.